1. Mely termékek vesznek részt a promóciós játékban?

A Játékban résztvevő termékekről a következő linkre kattintva tájékozódhat: promócióban résztvevő termékek.

2. Hol találom a terméken a beküldendő kódot?

Az Univer Product Zrt., Detki Keksz Kft., a Forest-Papír Kft., a Tatár Pékség Kft., a Házi Piros Paprika Kft., a Mary-Ker Pasta Kft, a Pentafros Élelmiszeripari Kft. és a Naponta Kft.(Cerbona) promócióban résztvevő termékei esetében a csomagolóanyagon található egy körmatrica, annak elülső és hátsó felén látható a kód a következőképpen: a promóciós matrica előoldalán egy betűből (cégek kezdőbetűje: U-Univer, D-Detki, H-Házi Arany, T-Tatár Pékség, M-Mary-Ker, P-Pentafrost, C-Cerbona), valamint nyolc számjegyből álló számkód (pl.:12345678), a matrica hátoldalán pedig egy kétjegyű betűkód (pl.:AB) szerepel. A Forest-Papír Kft. esetében a termékek csomagolásában kerül elhelyezésre a játékszelvény. A játékszelvény esetében a kód teljes hosszában, egybe írva szerepel pl: F12345678AB, ahol a cég kezdőbetűje az első karakter: F-Forest).

3. Milyen számra kell beküldeni a kódot?

A promóciós matricán, illetve a játékszelvényen található kódot SMS-ben a +36 30555 5550-es, nem emelt díjas telefonszámra kell beküldeni.

4. Ugyanazt a kódot egynél többször is beküldhetem?

Nem, minden kódot csak egyszer lehet regisztrálni. Minden további regisztráció esetén a rendszer automatikusan "Nem nyert" válasz sms-t fog küldeni.

5. Emelt díjas a telefonszám, melyre az SMS-t kell küldeni?

A promóciós telefonszám nem emelt díjas.

6. Nagybetűkkel kell írnom a beküldendő kód karaktereit?

A rendszer nem tesz különbséget kis- és nagybetű között, így mindkét változatot elfogadja.

7. Mennyi idő múlva kapok válasz SMS-t?

A válasz SMS körülbelül 1 perc múlva érkezik meg.

8. Mit kell tennem, ha nyertes kódot küldtem be?

Amennyiben nyertes kódot küldött be, úgy a válasz SMS-ben tájékoztatjuk további teendőiről.

9. Mikor jutok hozzá a nyereményemhez?

A napi és heti nyeremények kijuttatása az adatfelvételtől számított 28 napon belül történik.

10. Meg kell őriznem a kódot tartalmazó promóciós matricát, illetve játékszelvényt?

Igen, a promóciós matricát, illetve játékszelvényt a játék teljes időtartama alatt meg kell őrizni – függetlenül attól, hogy nyertes vagy nem nyertes kódot tartalmaz. Erre azért van szükség, mivel a fődíj (1 db nettó 11.000.000 Ft értékű bankkártya) sorsoláson az összes regisztrált nyertes, valamint nem nyertes kód részt vesz, és a fődíj nyertesének a nyeremény kézhezvételéhez igazolnia kell a vásárlást a promóciós matrica, illetve játékszelvény segítségével.

11. Ha nem nyertem a beküldött kóddal, van-e egyéb nyeremény?

Igen, az összes regisztrált nyertes, valamint nem nyertes kód részt vesz a fődíj (1 db nettó 11. 000.0000 Ft értékű bankkártya) sorsoláson, melyet 2013. január 16-án tartunk.

12. Az SMS játékban való részvételhez szükséges-e bármilyen regisztráció?

Nem, a játékban való részvételhez semmilyen jellegű regisztráció nem szükséges.

13. Hol kaphatok felvilágosítást a játékról?

Telefonon a +36 40 200 761-es infovonalunkon, mely nem emelt díjas telefonszám. E-mailben a marketing@univer.hu címen.

14. Hol olvasható a részletes játékszabály?

Részletes játékszabály a www.promo.amagyartermek.hu/Játékszabályzat oldalon olvasható, mely oldal a következő honlapokról is elérhető: www.amagyartermek.hu, www.univer.hu, www.forest.hu, www.detkikeksz.hu, www.haziarany.eu, www.tatarpek.hu, www.cerbona.hu, www.koronateszta.hu, www.pentafrost.hu

Magyar Temék Univer Detki Keksz Forest Papír Tatár Pék Házi Arany Korona Tészta Cerbona Pentafrost